Calculul salariilor pentru ianuarie -iulie 2007
 calcul de la brut la net, calcul de la net la brut;
     
   « inapoi la prima pagina | calcul salarii 2008

Calcul salarii 2007a ( ianuarie - iulie, contributie CAS plafonata )

Calcul salarii ( pornind de la salariul brut sau de la salariul net ) pentru program normal si pentru part-time (  somaj, cas, sanatate, baza de calcul si impozit )

Calcul salariu de la brut la net  ( timp normal de lucru ) Calcul salariu de la net la brut ( timp normal de lucru )

- calculul salariului net pornind de la salariul brut ( salariul de baza )

- cu deduceri personale de baza


- calculul salariului brut ( salariul de baza ) pornind de la salariul net dorit

- cu deduceri personale de baza  

 

   
Calculul salariului de la brut la net pentru part-time 2007 ianuarie-iulie ..

Calculul salariului de la net la brut pentru part-time 2007 ianuarie-iulie ..  

   
Cotele de contributii angajati si angajatori, obligatii, fundamentari, etc. valabile in perioada ianuarie - iulie 2007
( Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007;  art.7 alin (1) Legea 200/2006;  OUG. nr. 91/2006;  OG 3/2007;  art. 26, 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare .. )

» Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 lei.
» Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 390 lei cf. HG ( contribuții ) , respectiv 440 lei cf. CCM ( angajați - carte de muncă ).

» Deducere personala de baza pentru 2007 - neschimbata ( vezi calculul salariului pentru 2006 ): 250 + nr.pers in intretinere (maxim 4) x 100 ..

» Impozitul pe salarii 16%;


» Cotele de contribuție de asigurări sociale ( CAS ):
 - pentru condiții normale de muncă:    29% : (  9.5 % angajat + 19.5 % angajator ) ; din 2007 cota pt. FNUASS nu mai diminueaza CAS-ul;
 - pentru condiții deosebite de muncă: 34%;
 - pentru condiții speciale de muncă:   39%;
» Cota contributiei individuale de asigurari sociale: 9.5% ; baza de calcul este limitata la maxim 5 salarii medii brute ( plafonul maxim = 6350 lei ).

» Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este de 0,85% ( CCI pt. FNUASS );

» Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 2% ;
» Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 1%;

» Contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale este de 0,25%
( Legea 200/2006 );

» Cotele de contribuții datorate de angajatori privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale:  0,4% .. 3,6%  ( FAAMBP );
( conform lista coduri CAEN si tarif risc 2007 )


» Contribuțiile la fondul național unic de asigurări sociale de sănătate - angajati 6.5%, angajator 6% ( CASS pt. FNUASS )

» Comision ITM, carti de munca 0.25% sau 0.75%
 


 Salariul de baza minim brut pentru 2007:

1) salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată 390 lei;
folosit drept bază de calcul la stabilirea obligațiilor sociale sau stabilirea drepturilor reprezentând prestații sociale.
2) salariul de bază minim brut negociat 440 lei pentru contractele de muncă ( muncitori necalificati )
 
  coral4u.ro 

last update:

7 sept 2007 13:53